Bảng giá các gói đăng ký

Theo năm

Cá nhân

199.000đ/tháng
Xuất bản nội dung ở khắp mọi nơi
Kiếm tiền từ 1 kênh trên mỗi nền tảng
Tải xuống không giới hạn
Truy cập khoá học cho người sáng tạo
*Thanh toán hàng năm (2.388.000đ/năm)
Đăng ký thành viên

Thương mại

499.000đ/tháng
Mọi thứ trong gói cá nhân
Kiếm tiền lên tới 3 kênh trên mỗi nền tảng
Xuất bản nội dung cho khách hàng và doanh nghiệp
Sử dụng trong quảng cáo kỹ thuật số
*Thanh toán hàng năm (5.988.000đ/năm).
Đăng ký thành viên

Doanh nghiệp

Liên hệ
Mọi thứ trong gói thương mại
Nhiều tài khoản sử dụng
Chương trình truyền hình, Phim
Ứng dụng, phần mềm và trò chơi
Điều khoản và giấy phép tuỳ chỉnh
Hỗ trợ 1-1

Trải nghiệm dùng thử 7 ngày

Liên hệ tư vấn thêm

Đăng ký tài khoản để truy cập kho

Đăng nhập