Mua giấy phép để tải và sử dụng bài nhạc

Cá nhân

Dành cho 1 kênh
229.000đ/tháng
 • Sử dụng đa nền tảng
 • Không cần ghi nguồn ở mô tả
 • Được phép sử dụng thương mại
 • Kho nhạc không giới hạn
 • Đã bao gồm VAT

Doanh nghiệp

Dành cho 3 kênh
459.000đ/tháng
 • Sử dụng đa nền tảng
 • Không cần ghi nguồn ở mô tả
 • Được phép sử dụng thương mại
 • Kho nhạc không giới hạn
 • Đã bao gồm VAT
Popular

Dự án lớn

Không giới hạn
Liên hệ
 • TV Show
 • Phim điện ảnh
 • VOD: Netflix, Apple TV+..v.v
 • In-Game, Apps
 • Website

Unlock Your

Free Beats

Sign up to get free beats download